PechaKucha Night Prague Window Gallery exhibition

Stýská se vám po PechaKucha? A už nechcete sedět doma u kompu a koukat na online? Vyražte na procházku!Do výloh 10 pražských kaváren jsme pro vás nainstalovali originály děl vybraných autorů, kteří v minulosti na pražské PKNP vystoupili. Některá díla jsou úplně nová a udělaná přímo pro #pknpwindowgallery, jiná jsou naopak z dávné minulosti. Všechny kavárny mají otevřené výdejní okénko, u každé výlohy si můžete koupit něco dobrého a na svém telefonu si připomenout vystoupení autora z našeho archivu. Díla budou ve výlohách kaváren vystavena do té doby, než se kavárny otevřou.

All Window Night photo / Refabrick Light /Asfault - Ikea x Hay x Craftbrut /Asfault - Klatex x Lenka Vackova x Craftbrut

FOR SALE

Detail Window Night photo / Refabrick Light Black

FOR SALE

Detail Window Night photo /
Asfault - Ikea x Hay x Craftbrut /Asfault - Klatex x Lenka Vackova x Craftbrut

All Window Night photo / Refabrick Light /Asfault - Ikea x Hay x Craftbrut /Asfault - Klatex x Lenka Vackova x Craftbrut

Detail Window Night photo / Info Sign